YURTİÇİ DAĞILIM

Türkiye İhracat Sıralamasında Rakamsal İhracata Göre Başı Çeken İlk 5.000 İhracatçı Firma Yönetim Kurulu Başkanları 5.000
TURKISHTIME İLE 17.500 ADETLİK BAYİ SATIŞI
Merkez Dağıtım
17.500
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 100 ŞİRKETİ
(Yönetim Kurulu Başkanları)
100
Bankalar (Kredi Pazarlama & Araştırma Projeksiyon Bölümleri) 200
Leasing Şirketleri Genel Müdürler & Birim Müdürleri 66
BAKANLIKLAR 44
BÜYÜKELÇİLİKLER 188
BASIN VE YAYIN KURULUŞLARI
Ajanslar, Dergiler, Ulusal Gazeteler, Ulusal TV Kanalları (Genel Yayın Yönetmenleri ve Haber Müdürleri)
216
ARACI KURUMLAR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI 91
Yatırım Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanları 40
Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Ankara 13
Üniversiteler (İktisat ve Ekonomi Kürsüleri) 199
Araştırma Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanları 56
Özerk Kurumlar Yönetim Kurulu Başkanları
9
Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar ve Sendikalar Yönetim Kurulu Başkanları
413
ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE TEMSİLCİLİKLERİ 16
SERBEST BÖLGELERİN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI 8
Derecelendirme Faaliyetiyle Yetkili Kurumlar Yönetim Kurulu Başkanları 7
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Yönetim Kurulu Başkanları 90
Valilik, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler 160
Executive Etkinlikleri 2.600
TOPLAM 27.000
YURTDIŞI DAĞILIM

Forbes 500 Yönetim Kurulu Başkanları & CEO 500
DÜNYADA MEDYA KURULUŞLARI(Ekonomi ve Siyaset Editörleri) 485
Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu 24
Büyükelçilikler ve Konsolosluklar 496
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyeleri 54
Uluslararası Odalar ve Kuruluşlar 12
Avrupa Yatırım Bankası (Bakanlar Kurulu, Direktörler Kurulu, Yönetim Komitesi) 58
AB Danışma Kurulları (Ekonomik ve Sosyal Komite Üyeleri) ve Konsey Üyeleri 247
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyeleri 154
Uluslararası Ekonomi Örgütleri 32
Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) Yetkilileri 25
Dünya Bankası Guvernörler Kurulu 183
Avrupa Büyük Bankalarının Fon Yöneticileri 385
Aracı Kurumlar ve Yatırım Şirketleri 130
Risk Sermayesi Kuruluşları 215
Executive Etkinlikler ve Fuar Katılımları 2000
TOPLAM 5000